skip to Main Content

ข่าวพลังงาน

22May 61

คุณสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบโล่ให้กับผู้ที่ได้รับการสนับสุนนระบบอบแห้งปี 2559 พร้อมเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์…

อ่านต่อ
04May 61

     ดร.สงวนศักด์ เกยุราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด…

อ่านต่อ
04May 61

      ดร.สงวนศักด์ เกยุราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด…

อ่านต่อ

ข่าวเทคโนโลยีพลังงาน

ทีมงานที่ผ่านการรับรอง

เราขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 558 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างมั่นใจว่าบริษัทฯ จนเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

การบริหารงานที่ทรงคุณภาพ

เรามีการวางแผนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพ ความถูกต้อง และอยู่ในกรอบของเวลา

การสนับสนุนที่เหนือกว่า

เราให้คำปรึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด ตลอดจนการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลในด้านต่างๆ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
ติดต่อเราเพื่อร่วมงานวันนี้!

CONTACT US
Back To Top