skip to Main Content

ข่าวพลังงาน

28Jun 61

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 มีมติเห็นชอบให้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20…

อ่านต่อ
26Jun 61

        ดร.สงวนศักด์ เกยุราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด กล่าวรายงานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้…

อ่านต่อ
26Jun 61

บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASE2018)…

อ่านต่อ
22Jun 61

พพ. นำสื่อศึกษาพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเจ้าหน้าที่…

อ่านต่อ

ข่าวเทคโนโลยีพลังงาน

ทีมงานที่ผ่านการรับรอง

เราขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 558 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างมั่นใจว่าบริษัทฯ จนเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

การบริหารงานที่ทรงคุณภาพ

เรามีการวางแผนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพ ความถูกต้อง และอยู่ในกรอบของเวลา

การสนับสนุนที่เหนือกว่า

เราให้คำปรึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด ตลอดจนการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลในด้านต่างๆ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
ติดต่อเราเพื่อร่วมงานวันนี้!

CONTACT US
Back To Top