skip to Main Content

ข่าวพลังงาน

09Dec 64

กลุ่ม ปตท. หนุนรัฐ ตั้งคณะทำงาน G-NET มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ นำไทยพ้นวิกฤติก๊าซเรือนกระจก…

อ่านต่อ
09Dec 64

ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเฉลี่ยรายสัปดาห์…

อ่านต่อ
09Dec 64

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดสรรวงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า วงเงินรวม 95 ล้านบาทให้กับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา…

อ่านต่อ
09Dec 64

กระทรวงพลังงานเดินหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปี65 แต่ลดเป้าลงเหลือประมาณ 10 เมกะวัตต์ พร้อมหารือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาปรับหลักเกณฑ์และ​ทบทวน​ราคา​รับ​ซื้อ​ใหม่​ให้เหมาะสมและจูงใจมากขึ้น…

อ่านต่อ

ข่าวเทคโนโลยีพลังงาน

ทีมงานที่ผ่านการรับรอง

เราขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 558 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างมั่นใจว่าบริษัทฯ จนเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

การบริหารงานที่ทรงคุณภาพ

เรามีการวางแผนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพ ความถูกต้อง และอยู่ในกรอบของเวลา

การสนับสนุนที่เหนือกว่า

เราให้คำปรึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด ตลอดจนการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลในด้านต่างๆ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
ติดต่อเราเพื่อร่วมงานวันนี้!

CONTACT US
Back To Top