skip to Main Content

ประชุมมเชิงปฎิบัติการ “The 1st APEC Workshop on Guidelines toward High Biodiesel Blend Diesel (e.g. B20) Specification in the APEC Region”

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดการประชุมมเชิงปฎิบัติการ "The 1st APEC Workshop on Guidelines toward High Biodiesel Blend Diesel (e.g. B20) Specification in the APEC Region" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอดีเซลในภูมิภาค APEC สำหรับการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลสำหรับการผสมในสัดส่วนที่สูง เช่น ร้อยละ 20 ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม CC405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย…

Read More

กระทรวงพลังงานเร่งช่วยปาล์มน้ำมันตกต่ำ หารือผู้ค้าดึงสต็อก 1 แสนตันผลิตไบโอดีเซล

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงสถานการณ์ราคาปาล์มตกต่ำนั้น ทางกระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ให้บริหารจัดการนำน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกไปใช้ ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งกระทรวงพลังงานถือเป็นนโยบายเร่งด่วนในการช่วยพยุงราคาปาล์มน้ำมันไม่ให้ตกต่ำ โดยจะรับน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 1 แสนตัน เพื่อไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B 100) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและผู้ค้ามาตรา 7 ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Read More

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน "โครงการศึกษาเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550” โดยมี นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ พพ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลท กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว พพ. มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาข้อมูลการตลาด มาตรฐาน ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานทดสอบและการสุ่มทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาซึ่งการกำหนดค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในส่วนเกณฑ์มาตรฐานพลังงานประสิทธิภาพขั้นต่ำ (MEPS) พพ. จะเสนอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นำไปพิจารณาประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.ภาคบังคับ) ต่อไป โดยปัจจุบัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐาน มอก.…

Read More

นวัตกรรมพลิกโลกด้วย “เครื่องมืออินฟราเรดกักเก็บพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง”

New Infrared-Emitting Device เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนา โซลาร์เซลล์ยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น thermophotovoltaics เป็นชนิดหนึ่งของโซลาร์เซลล์ที่ใช้แสงอินฟราเรดและความร้อนที่แตกต่างจากโซลาเซลล์ที่ใช้แสงชนิดหนึ่งจากดวงอาทิตย์ที่มนุษย์สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น แสงแดด เป็นต้น ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา thermophotovoltaics ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นและเพียงพอที่จะกักเก็บพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากบริเวณต่าง ๆ รอบตัวเรา เครื่องมือกักเก็บพลังงานความร้อนเหลือใช้ด้วยแรงเหนี่ยวนำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (ที่มาของรูปภาพ website : phys.org) ขณะนี้กลุ่มผู้วิจัย thermophotovoltaics ได้สร้าง เครื่องมือเพื่อกักเก็บพลังงาน อินฟราเรด “อภิวัสดุ” วัสดุที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่จุดประสงค์เท่านั้น โดยคุณสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถพบได้ตามธรรมชาติ โดยกลุ่มผู้วิจัยใช้อภิวัสดุนี้เพื่อกักเก็บและปลดปล่อย คลื่นความถี่รังสีอินฟราเรดด้วยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นี้บนระบบ MEMS (microelectromechanical systems) ระบบจักรกลไฟฟ้าจุลภาค ผลจากการประดิษฐ์เครื่องมือนี้สามารถกักเก็บพลังงาน อินฟราเรดด้วยเวลาอันรวดเร็วจากพิกเซลสู่พิกเซล มากไปกว่านั้นเครื่องมือชนิดนี้ยังสามารถทำงานดีได้ตามประสิทธิภาพในอุณหภูมิห้องและหากนำไปวางไว้ในบริเวณความร้อนสูงจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงาน แผงวงจรอภิวัสดุอัจฉริยะขนาดพิกเซลต่อพิกเซล (ที่มาของรูปภาพ website…

Read More

อาชาสายฟ้า “Powered Commuter Bike” พร้อมควบในเมืองกรุงด้วยพลังงานสะอาด

โดยบริษัทนี้ได้เริ่มต้นพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จะออกแบบให้เหมือนรถจักรยานยนต์ในยุคเก่า สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ บริษัท startup แห่งนี้กำลังพัฒนา ถูกขนานนามว่า มอเตอร์ไซค์ สายฟ้า(Bolt Motorbikes) รุ่น M1 Electric Moped โดยการพัฒนามอเตอร์ไซค์คันนี้ได้รับอิทธิพลมาจากจำนวนผู้ใช้จักรยานยนต์ในสังคมเมืองเพิ่มขึ้น นวัตกรรมแบตเตอรี่ใหม่ๆ และ รสนิยมย้อนยุค รถจักรยานยนต์ในยุค 70s (ที่มาของรูปภาพ website : yclasicos)      และที่สำคัญการออกแบบเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ยึดมาตรฐานการออกแบบให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นต้องทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มอีกใบ โดยผู้พัฒนาเน้นย้ำการออกแบบให้มีรสนิยมที่เท่ห์ และ เบา สำหรับการจารจรในสังคมเมือง โดยผู้พัฒนาให้คำมั่นสัญญาที่ว่าหากผู้ซื้อสามารถขับจักรยานได้ เจ้ามอเตอร์ไซค์สายฟ้าคันนี้ผู้ซื้อก็สามารถขับขี่ได้เช่นกัน   ฟังก์ชั่นพร้อมใช้กับโทรศัพท์มือถือ (ที่มาของรูปภาพ website : indiegogo)     …

Read More

ลูกแก้วดวงตะวันผลิตไฟฟ้า THE SPHERICAL SUN POWER GENERATOR

สถาปนิกเยอรมัน Andre Broesselเชื่อว่าเขามีทางออกที่สามารถ "บีบไฟฟ้าออกจากดวงอาทิตย์ได้มากขึ้น" แม้ในช่วงเวลากลางคืนและในบริเวณที่มีแสงน้อย บริษัท ของเขาคือRawlemonมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่สวยงามและไม่อาจปฏิเสธได้โดยใช้เทคโนโลยี Concentrated Photovoltaic (CPV) ได้สร้างต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทรงกลมที่เรียกว่า beta.ray เทคโนโลยีของเขาจะรวมหลักการเรขาคณิตทรงกลมด้วยระบบติดตามคู่แกนทำให้สามารถใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเดิมได้เป็นสองเท่าในพื้นที่ผิวที่เล็กกว่ามาก การออกแบบอันล้ำหน้านี้สามารถหมุนได้เต็มที่และเหมาะสำหรับพื้นผิวที่เอียงผนังอาคารและทุกที่ที่สามารถเข้าถึงท้องฟ้าได้ สามารถใช้เป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ Ball Lens เน้นการทำงานที่ระดับประสิทธิภาพเกือบ 57% ในโหมดไฮบริด ในเวลากลางคืน Ball Lens สามารถเปลี่ยนเป็นหลอดไฟกำลังสูงเพื่อให้แสงสว่างแก่สถานที่ของคุณได้ง่ายๆโดยใช้ไฟ LED ไม่กี่ดวง สถานีได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพการใช้งานนอกอาคารรวมถึงการเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าและวงจรความร้อนของอาคารเช่นน้ำร้อน "     ตามแบบของนักออกแบบทรงกลมที่โปร่งใสสามารถเก็บรวบรวมและให้ความสำคัญกับการแพร่กระจายที่อุปกรณ์แบบเดิม ๆ ไม่สามารถรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพได้พวกเขาสามารถนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆได้ไกลกว่าที่ราบคงที่ของพวกเขา นอกจากนี้ยังอ้างว่าโดยการมุ่งเน้นแสงดวงอาทิตย์ในพื้นที่หนึ่งการออกแบบของ Rawlemonช่วยลดพื้นผิวเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องการเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการตามแผงแบบเดิม Rawlemonมีเป้าหมายที่จะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกสู่ตลาดโดยเริ่มจากเครื่องชาร์จโทรศัพท์รุ่น…

Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก พร้อม มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงพลังงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน (1 ธ.ค. 60) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สักการะพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน ณ ศาลพระพรหม ภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ ภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสักการะพระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของกระทรวงพลังงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน อาทิ การขับเคลื่อนบูรณาการพลังงานระยะยาว นโยบาย Energy 4.0 และการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ และการบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมที่ใกล้จะหมดอายุ เป็นต้น…

Read More

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลลังงานน้ำขนาดเล็กคลองดุสน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลลังงานน้ำขนาดเล็กคลองดุสน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด320*2 กิโลวัตต์ พร้อมด้วย นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ณ ตำบลทุ่งยุ้ย อ ควนกาหลง จ สตูล เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

Read More
Back To Top