skip to Main Content
กระทรวงพลังงานเร่งช่วยปาล์มน้ำมันตกต่ำ หารือผู้ค้าดึงสต็อก 1 แสนตันผลิตไบโอดีเซล

กระทรวงพลังงานเร่งช่วยปาล์มน้ำมันตกต่ำ หารือผู้ค้าดึงสต็อก 1 แสนตันผลิตไบโอดีเซล

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงสถานการณ์ราคาปาล์มตกต่ำนั้น ทางกระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ให้บริหารจัดการนำน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกไปใช้ ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งกระทรวงพลังงานถือเป็นนโยบายเร่งด่วนในการช่วยพยุงราคาปาล์มน้ำมันไม่ให้ตกต่ำ โดยจะรับน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 1 แสนตัน เพื่อไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B 100) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและผู้ค้ามาตรา 7 ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Back To Top