skip to Main Content
เครื่องบินพลังงานแบตเตอรี่

เครื่องบินพลังงานแบตเตอรี่

นักพัฒนานวัตกรรม กำลังตื่นตัวกับเทคโนโลยีเครื่องบินพลังงานแบตเตอรี่ ที่ทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบา และเสียงเงียบมาก

ไม่นานนี้ที่งานมหกรรมอากาศยาน บริษัทต่างๆ เริ่มนำเครื่องบินพลังงานไฟฟ้ามาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญต่างกล่าวว่า ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่เพียง 45 นาที ถึง 2 ชั่วโมง สามารถบินได้ราวๆ ครึ่งชั่วโมง

Mr.Peter Bunce จากหน่วยงานด้านการผลิตอากาศยาน General Aviation Manufacturers Association ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า “เครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้ามีคุณภาพสม่ำเสมอกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน”

แวดวงเทคโนโลยีการบินประเมินไว้ว่า อนาคตอันใกล้ เราอาจจะได้เห็นเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขนส่งสินค้าภายใน 5 ปีนับจากนี้

Back To Top