skip to Main Content
Mini Power Pool

Mini Power Pool

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ mini power pool  กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก(Small Power Producers-SPPs) หวังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประชาชนได้รับประโยชน์จากอัตราค่าไฟฟ้าที่จะลดลง

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยกับสื่อมวลชนในระหว่างการสัมมนาเรื่อง Thailand Grid Renewable Integration Assessment  ที่เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา ว่า สนพ.เตรียมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อมาทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ mini power pool  กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก(Small Power Producers-SPPs) ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้า ทำให้ในภาพรวมของระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศ มีต้นทุนที่ต่ำลง และผู้บริโภคจะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงด้วย  โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1ปี

ทั้งนี้แนวคิดการ ตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ mini power pool   ที่นำมาใช้กับ SPPs  เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าในกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนมากราย และแต่ละราย มีการลงทุนในขนาดกำลังการผลิตที่ถือว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือeconomy of scale  ซึ่งนอกเหนือจากปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ตามสัญญา รวมทั้ง ขายให้กับลูกค้าโดยตรงภายในนิคมอุตสาหกรรม แล้ว ผู้ผลิตอาจจะมีปริมาณไฟฟ้าเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง แต่ยังติดปัญหาไม่สามารถที่จะขายไฟฟ้าข้ามเขตปริมณฑลของตัวเองได้  ดังนั้น mini power pool   จึงเป็นเหมือนตะกร้ากลาง ที่เข้ามาตอบโจทย์ ในการนำไฟฟ้าส่วนนี้ ที่จะต้องผ่านการแข่งขันกับSPP รายอื่นๆ  ซึ่งน่าจะมีราคาต่ำ จ่ายเข้าสู่ระบบใหญ่

นายทวารัฐ กล่าวว่า ปริมาณไฟฟ้าจากส่วนที่จะประมูลแข่งขันผ่าน mini power pool    จะไปทดแทนการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ของกฟผ. ที่มีต้นทุนที่สูงกว่า

Back To Top