skip to Main Content

งานสัมมนาเปิด “โครงการความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ. ในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

     ดร.สงวนศักด์ เกยุราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด ชี้แจ้งรายละเอียด การดำเนินงาน“โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม” ในงานสัมมนาเปิด “โครงการความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ. ในการขับเคลื่อและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา โดยภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

งานสัมมนาเปิด “โครงการความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ. ในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม” จัดขึ้นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินโครงการ ตลอดจนการสัมมนาอบรมให้ความรู้
ของโครงการ ซึ่งโครงการประกอบ 7 โครงการย่อย โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม
โรมแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Back To Top