skip to Main Content

พพ.นำสื่อศึกษาพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า

พพ. นำสื่อศึกษาพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด สาขาจังนวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายปราโมทย์ สมชัยนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดให้การต้อนรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานผลิตสุรา บริษัท อธิมาตร จำกัด ซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบปิดที่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำทดแทนน้ำมันเตาได้ 95-100% ส่วนก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มากเกินความต้องการจะนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า โดยปี 2560 ที่ผ่านมา สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4,775,960 kWh ส่วนหนึ่งนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน ส่วนหนึ่งจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่นของโครงการ Thailand Energy Awards 2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมอีกด้วย

 

Back To Top