skip to Main Content
ASEAN LOGISTICS & PURCHASING EXPO 2018

ASEAN LOGISTICS & PURCHASING EXPO 2018

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการ THAILAND ENERGY AWARDS ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “ASEAN LOGISTICS & PURCHASING EXPO 2018” ณ ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search