skip to Main Content

2 ก.ค. นี้ เริ่มจำหน่าย ดีเซลเกรดพิเศษ B20 ช่วยลดต้นทุนรถบรรทุก-รถโดยสารสาธารณะ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 มีมติเห็นชอบให้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 61 เป็นต้นไป โดยเบื้องต้นมีผู้ค้าน้ำมันฯ 5 ราย ตั้งสถานีบริการเป็นการเฉพาะให้แก่ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า 24 รายทั่วประเทศ และจะเริ่มทดลองใช้กับเรือด่วนเจ้าพระยาในวันเดียวกัน ทั้งนี้ น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ หรือ ดีเซล B20 จะมีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลมากกว่าเกรดปกติ (B7) ที่จำหน่ายในปัจจุบัน เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสารสาธารณะที่ได้มีการปรับสภาพเครื่องยนต์ไว้แล้ว โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 19 มิ.ย. 61 ได้อนุมัติลดอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิต B20 ลง 70 สตางค์/ลิตร ตามข้อเสนอของ…

Read More

อบรมถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

        ดร.สงวนศักด์ เกยุราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด กล่าวรายงานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง SMART Boiler Monitoring  System โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม วิทยากร ผู้แทนจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม อาจาร์ยจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้สนใจ และคณะผู้จัดการอบรม การอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม…

Read More

จัดทำบูธประชาสัมพันธ์ “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม” ในงาน ASE2018

บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASE2018) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยการจัดทำบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม” ภายในบูธของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASE2018) จัดขึ้นเพื่อเป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงาน  อาทิ แผงพลังงานแสงอาทิตย์, เทคโนโลยีทางด้านแรงลม, พลังงานชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ, พลังงานจากขยะ เป็นต้น โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read More

พพ.นำสื่อศึกษาพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า

พพ. นำสื่อศึกษาพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด สาขาจังนวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายปราโมทย์ สมชัยนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดให้การต้อนรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานผลิตสุรา บริษัท อธิมาตร จำกัด ซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบปิดที่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำทดแทนน้ำมันเตาได้ 95-100% ส่วนก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มากเกินความต้องการจะนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า โดยปี 2560 ที่ผ่านมา สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4,775,960…

Read More

นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน จักรยานยนต์ไฟฟ้า

ณ ห้อง SIAM MEETING ชั้น 9 MERCURE & IBIS BANGKOK HOTELS นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ รับฟํงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่นําเข้า ส่งออก ผู้ผลิตหรือจําหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อคิดเห็นที่ดีมาเป็นแนวประกอบการศึกษาในโครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน จักรยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

Read More

สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 ครั้งที่ 3

คุณสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบโล่ให้กับผู้ที่ได้รับการสนับสุนนระบบอบแห้งปี 2559 พร้อมเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 ครั้งที่ 3 พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ดังนี้ (พพ.) ได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบล่าโดม ในการลงทุนติดตั้งระบบฯ โดยสนับสนุนงบลงทุนบางส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 120 ราย ซึ่งทาง พพ. หวังว่าโครงการฯ นี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในการผลิตสินค้าอบแห้งในเชิงพาณิชย์ โดยระบบอบแห้งฯ ที่ พพ. ให้การสนับสนุน มี 3…

Read More

จาก “สาหร่ายทะเล” สู่ซูเปอร์แบตเตอรี่ Lithium-sulfur

แบตเตอรี่ Lithium-sulfur หรือ แบตเตอรี่ Li-S ถือเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่ให้พลังงานสูงและเป็นแหล่งพลังงานทั้งสำหรับยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ดังกล่าวยังคงมีจุดด้อยเรื่องความจุพลังงาน นักวิทยาศาสตร์แห่ง Lawrence Berkeley National Laboratory ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยหลักสังกัดกระทรวงพลังงาน (Department of Energy, DOE) ของสหรัฐอเมริกา หรือเรียกสั้นๆ ว่า Berkeley Lab ได้ค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อปกปิดจุดด้อยดังกล่าว ทีมงานวิจัยที่นำโดย Gao Liu มีการค้นพบว่า ‘สาหร่ายแคร์ราจีแนน’ สามารถทำให้แบตเตอรี่ Li-S ให้พลังงานได้อย่างคงที่ นอกจากนี้ยังทำให้แบตเตอรี่ทำงานได้รอบสม่ำเสมอและมีอายุการใช้งานต่อครั้งยาวนานขึ้น โดยการศึกษาดังกล่าวถูกเขียนลงบนวารสาร Nano Energy ในหัวข้อ “กำเนิดซุปเปอร์แบตเตอรี่ Li-S จากปฏิกิริยา…

Read More

งานสัมมนาเปิด “โครงการความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ. ในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

     ดร.สงวนศักด์ เกยุราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด ชี้แจ้งรายละเอียด การดำเนินงาน“โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม” ในงานสัมมนาเปิด “โครงการความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ. ในการขับเคลื่อและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา โดยภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก งานสัมมนาเปิด “โครงการความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ. ในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม” จัดขึ้นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินโครงการ ตลอดจนการสัมมนาอบรมให้ความรู้ ของโครงการ ซึ่งโครงการประกอบ 7 โครงการย่อย…

Read More

งานสัมมนาเปิด “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      ดร.สงวนศักด์ เกยุราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด กล่าวรายงานเปิดงานสัมมนา “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และคณะผู้จัดงานสัมมนา งานสัมมนาเปิด “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” จัดขึ้นเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการและการรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้นล็อบบี้โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More

จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม” ในงาน SETA 2018

      บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมงานมหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561 (SETA 2018)โดยการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม” ภายในบูธของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก       งานมหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561 (SETA 2018) จัดขึ้นเพื่อผลักดันและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ฮอลล์ 103 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

Read More
Back To Top