skip to Main Content

เอกสารนำเสนอการอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

ข่าวพลังงาน

13Dec 60
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน "โครงการศึกษาเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน…

อ่านต่อ
07Dec 60
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก พร้อม มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงพลังงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน…

อ่านต่อ
04Dec 60
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลลังงานน้ำขนาดเล็กคลองดุสน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลลังงานน้ำขนาดเล็กคลองดุสน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด320*2 กิโลวัตต์…

อ่านต่อ
30Nov 60
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต : Load Forecast”

(29 พฤศจิกายน 2560) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง…

อ่านต่อ

ข่าวเทคโนโลยีพลังงาน

ทีมงานที่ผ่านการรับรอง

เราขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 558 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างมั่นใจว่าบริษัทฯ จนเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

การบริหารงานที่ทรงคุณภาพ

เรามีการวางแผนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพ ความถูกต้อง และอยู่ในกรอบของเวลา

การสนับสนุนที่เหนือกว่า

เราให้คำปรึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด ตลอดจนการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลในด้านต่างๆ

 

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
ติดต่อเราเพื่อร่วมงานวันนี้!

CONTACT US
Back To Top