skip to Main Content
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลลังงานน้ำขนาดเล็กคลองดุสน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลลังงานน้ำขนาดเล็กคลองดุสน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลลังงานน้ำขนาดเล็กคลองดุสน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด320*2 กิโลวัตต์ พร้อมด้วย นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ณ ตำบลทุ่งยุ้ย อ ควนกาหลง จ สตูล เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search