skip to Main Content

2 ก.ค. นี้ เริ่มจำหน่าย ดีเซลเกรดพิเศษ B20 ช่วยลดต้นทุนรถบรรทุก-รถโดยสารสาธารณะ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 มีมติเห็นชอบให้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 61 เป็นต้นไป โดยเบื้องต้นมีผู้ค้าน้ำมันฯ 5 ราย ตั้งสถานีบริการเป็นการเฉพาะให้แก่ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า 24 รายทั่วประเทศ และจะเริ่มทดลองใช้กับเรือด่วนเจ้าพระยาในวันเดียวกัน ทั้งนี้ น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ หรือ ดีเซล B20 จะมีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลมากกว่าเกรดปกติ (B7) ที่จำหน่ายในปัจจุบัน เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสารสาธารณะที่ได้มีการปรับสภาพเครื่องยนต์ไว้แล้ว โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 19 มิ.ย. 61 ได้อนุมัติลดอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิต B20 ลง 70 สตางค์/ลิตร ตามข้อเสนอของ…

Read More

อบรมถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

        ดร.สงวนศักด์ เกยุราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด กล่าวรายงานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง SMART Boiler Monitoring  System โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม วิทยากร ผู้แทนจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม อาจาร์ยจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้สนใจ และคณะผู้จัดการอบรม การอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม…

Read More

จัดทำบูธประชาสัมพันธ์ “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม” ในงาน ASE2018

บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASE2018) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยการจัดทำบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม” ภายในบูธของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASE2018) จัดขึ้นเพื่อเป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงาน  อาทิ แผงพลังงานแสงอาทิตย์, เทคโนโลยีทางด้านแรงลม, พลังงานชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ, พลังงานจากขยะ เป็นต้น โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read More

พพ.นำสื่อศึกษาพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า

พพ. นำสื่อศึกษาพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด สาขาจังนวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายปราโมทย์ สมชัยนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดให้การต้อนรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานผลิตสุรา บริษัท อธิมาตร จำกัด ซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบปิดที่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำทดแทนน้ำมันเตาได้ 95-100% ส่วนก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มากเกินความต้องการจะนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า โดยปี 2560 ที่ผ่านมา สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4,775,960…

Read More

นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน จักรยานยนต์ไฟฟ้า

ณ ห้อง SIAM MEETING ชั้น 9 MERCURE & IBIS BANGKOK HOTELS นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ รับฟํงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่นําเข้า ส่งออก ผู้ผลิตหรือจําหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อคิดเห็นที่ดีมาเป็นแนวประกอบการศึกษาในโครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน จักรยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

Read More
Back To Top